Ylivelkaantuminen ja sen ehkäisy

Tuntuuko sinusta siltä, että erilaisten lainojen ja luottojen lyhennyksiin uppoaa yli puolet kuukausituloistasi? Jos vastasit myöntävästi, lainanhoitomenojen osuus on taloudessasi liian suuri ja saatat olla ylivelkaantunut. Et ole asiasi kanssa yksin, sillä monet tuhannet suomalaiset kamppailevat vastaavassa tilanteessa tälläkin hetkellä. Tässä artikkelissa kerromme, mitä ylivelkaantumisella tarkoitetaan ja miten sitä voi ehkäistä. Tilanne ei myöskään ole mitenkään lopullinen, sillä oman taloutensa suunnan voi muuttaa. Myös sinä voit tehdä niin.

Mitä ylivelkaantuminen on ja miten sellaiseen tilanteeseen voi päätyä?

Ylivelkaantumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yksittäisellä henkilöllä tai kotitaloudella on vaikeuksia selvitä elämisen ja asumisen perusmenoista siksi, että velkojen lyhennyksiin ja muihin kustannuksiin kuluu liian paljon rahaa. Suuret velanhoitokustannukset voivat aiheutua yhdestä, väärin mitoitetusta lainasta tai useammasta pienestä luotosta, tyypillisesti pikavipeistä ja kulutusluotoista.

Tilanne on tuttu tuhansille suomalaisille, vaikka harva keskusteleekaan taloudellisesta tilanteestaan tuttujen tai edes ystävien kanssa. Moni antaa velkakierteen yksinkertaisesti mennä niin pahaksi, että maksuhäiriömerkinnät ovat väistämätön tosiasia ja luottokelpoisuus on määräajaksi menetetty tai ainakin heikentynyt.

Ylivelkaantuneeseen tilanteeseen päätyvät yhtä lailla pieni- ja suurituloiset sekä kokonaan vailla tuloja olevat henkilöt. Pienituloiset saattavat ottaa velkaa välttämättömiin menoihin, kuten vuokran maksamiseen, kun taas suurituloisilla velkaantuminen voi johtua siitä, että kerran hankitusta elintasosta ei suostuta tinkimään edes hetkellisesti. Oli syy mikä tahansa, tilanteen voi korjata, kunhan vain tarttuu tuumasta toimeen ennen kuin on liian myöhäistä. Vaikka moni kokee maksumuistutusten ja perintätoimiston kirjeiden vastaanottamisen nöyryyttävältä ja ajattelee, ettei mitään ole enää siinä vaiheessa tehtävissä, kannattaa ajatusmaailmaa muuttaa. Tilanteelle voi nimittäin tehdä jotakin vielä silloinkin, kun osa saatavista on jo ulosotossa. Tartu siis heti toimeen ja ota oma taloutesi haltuun.

Miten alkuun ja mistä apua?

Jos epäilet olevasi ylivelkaantunut, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen askel on tilanteen kohtaaminen ja realistinen kartoittaminen. Niin kipeältä kuin ajatus tuntuukin, avaa kaikki laskut ja taulukoi kaikki velat ja erääntyneet laskut. Järjestä laskut eräpäivän mukaiseen järjestykseen ja taulukoi kaikkien lainojen ja luottojen kokonaismäärät erikseen. Jos osa laskuista on jo erääntynyt, ota pikimmiten yhteys velkojaan ja sovi maksujärjestelyistä. Selvitä, mitkä ovat suurikorkoisimmat lainasi ja priorisoi niiden maksu muiden lainojen edelle. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että laiminlöisit muiden lainojesi hoitoa vaan sitä, että otat tavoitteeksesi maksaa suurikorkoisimmat lainat mahdollisimman nopeasti pois.

Taulukoi samalla tavalla käytössäsi olevat kuukausitulot ja kuukausittaiset pakolliset menot, kuten asumisen ja ruokakulut. Jos sinulla on huollettavia lapsia, kirjaa ylös lasten hoitomaksut ja mahdolliset harrastuskulut. Pyri arvioimaan ruokakulut realistisesti. Realistinen arviointi on tärkeää, jotta tiedät, mihin rahasi menevät ja miten saat rahasi tulevaisuudessa riittämään eri tavoin kuin tähän saakka.

Kun olet taulukoinut tulot, menot ja kaikki luotot, laadi itsellesi kuukausibudjetti. Laske, minkä verran sinulla on käytössäsi rahaa velkojen lyhentämiseen. Jos käytettävissä oleva rahamäärä on liian pieni verrattuna lainojen todellisiin lyhennyseriin, kannattaa harkita lainojen yhdistämistä tai uusien maksusuunnitelmien tekemistä. On sekä lainanantajan että asiakkaan etu, että lainat tulevat hoidetuiksi ilman perintätoimia, oikeusprosessia tai ulosottoa.

Jos olet ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, et ole tilanteessasi yksin. Voit etsiä vertaistukea ja työkaluja tilanteen arvioimiseen netistä, mutta voit myös kääntyä kotikuntasi velkaneuvojan puoleen. Velkaneuvojilla on paras asiantuntemus siitä, miten saat käännettyä tilanteesi paremmaksi suorinta tietä. Usein vaikein vaihe onkin oman tilanteen kohtaaminen ja avun pyytäminen, velkojen järjestely uudelleen on siihen verrattuna melko helppoa.

Avioliitto ja raha-asiat – sovi näistä ennen avioon astumista

Suomessa solmitaan vuosittain noin 20 000 avioliittoja, mutta valitettavasti joka vuosi noin 10 000 avioliittoa päättyy myös eroon. Rakkaus roihuaa avioliittoa solmiessa, eikä siinä tilanteessa tule välttämättä ajatelleeksi raha-asioista. Taloudellisista haaveista ja realiteeteista puhuminen saattaa jäädä vähemmälle, vaikka raha on tutkitusti eräs yleisimmistä riitojen aiheuttajista parisuhteessa. Tässä artikkelissa kerromme aiheista, joista häitä suunnittelevien parien olisi hyvä keskustella ennen alttarille astumista.

Selvitä lainatilanne

Vaikka monet kokevat lainoihin liittyvät asiat hyvinkin henkilökohtaisiksi, olisi tulevan puolison olla jollain tasolla kärryillä siitä, paljonko kumppanilla on lainaa. Lainataakkaa vaikuttaa yhteiseen tulevaisuuteen esimerkiksi silloin, jos pari hakee myöhemmin yhteistä asuntolainaa. Jos maksamatonta lainaa on paljon, on myös syytä keskustella sen maksuaikataulusta ja esimerkiksi siitä, miten kuukausilyhennykset vaikuttavat taloutenne yhteisten kulujen jakamiseen.

Selvitä maksuhistoria ja luottokelpoisuus

Vaikka mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen määrä ja luottohistoria tuskin kenelläkään vaikuttaa kumppanin valintaan, on näistäkin asioista hyvä keskustella ja ainakin olla tietoinen ennen avioliittoon astumista. Mahdolliset maksuhäiriömerkinnät eivät välttämättä vaikuta yhteiseen elämäänne, mutta jos suunnitelmassanne on yhteisen asunnon hankkiminen, voi niillä olla ratkaiseva merkitys. Kun puolisot tuntevat toistensa maksuhistorian, on tulevaisuuden suunnittelu helpompaa.

Keskustele rahankäytöstä

Vaikka tulevan puolison rahankäyttötavat ovat ainakin jossain määrin avautuneet jo seurustelun aikana, on silti hyvä idea keskustelu rahan käyttöön liittyvistä näkemyksistä suuremmassa mittakaavassa. Jos toinen on superinnokas säästäjä ja toisella on taipumus tuhlata kaikki rahansa, voi yhteisen talouden pyörittäminen pidemmän päälle käydä raskaaksi. Keskustelkaa siis rahasta ja pyrkikää löytämään molempia osapuolia tyydyttäviä kompromisseja.

Lapset ja raha

Jos suunnitelmissanne on lasten hankkiminen, kannattaa lapsista ja rahasta ehdottomasti keskustella ennen avioliittoa. Säästättekö lapselle pesämunaa? Jos säästätte, millä tavalla säästäminen toteutetaan? Vaihtoehtoja ovat ainakin perinteinen säästötili sekä sijoittaminen osakkeisiin tai vaikkapa sijoitusasuntoon. Kannattanee myös vaihtaa muutama sananen siitä, millä tavalla toivotte lapsen talouskasvatuksen tapahtuvan. Millaisia kokemuksia ja näkemyksiä teillä on viikkorahasta? Entä onko mielestänne oikein maksaa kotitöistä palkkaa?

Eläkepäivät

Avioliitto on tarkoitettu elämänmittaiseksi sitoumukseksi. Tähän sisältyy myös ajatus siitä, että eläkepäiviä vietetään yhdessä armaan puolison kanssa. Eläkepäivät voivat avioliiton solmimisen hektellä tuntuau etäisiltä, mutta on erittäin tärkeää, että molempien toimeentulo on turvattu myös eläkevuosina. Keskustelkaa yhdessä ja pohtikaa, miten eläkesäästämiseen tai ylipäätään eläkepäivien viettoon liittyvät näkemyksenne kohtaavat. Jos toinen tahtoo matkustella ja toinen pysytellä kotimaan kamaralla, voi tarvittava rahasumma olla hyvinkin erilainen. Myös tässä asiassa kannattaa pyrkiä kompromissiin.

Älä unohda avioehtoa

Varmasti lähes kaikki uskovat avioliiton solmimisen hetkellä siihen, että avioliitto kestää pitkään, jopa eläkeikään saakka. Kenelläkään ei kuitenkaan ole kristallipalloa ja varsinkin raha-asioissa on tärkeää olla järkevä, joten avioehdosta on hyvä keskustella ennen naimisiinmenoa. Avioehto on tärkeä siksi, että siinä määritellään, miten yhteinen varallisuus jaetaan mahdollisen avioeron jälkeen. Avioehto on harkitsemisen arvoinen asia erityisesti silloin, jos toinen puolisoista ansaiitsee huomattavasti toista enemmän. Myös toiselle mahdollisesti tulevaisuudessa tulevasta perinnöstä kannattaa mainita avioehdossa.

Vaikka eläkepäivistä ja avioerosta keskusteleminen häitä suunniteltaessa voi tuntua etäiseltä ja jopa epätodelliselta, on raha-asioissa yleensä parempi katsoa kuin katua. Kun kaikista rahaan liittyvistä asioista on keskusteltu etukäteen, ei rahaan liittyviä yllätyksiä avioliitossa tule. Asunnon hankkiminen tai oman talon rakentaminen voi olla eräs avioliitton suurimmista yhteisistä projekteista, joten sen onnistuminen kannattaa turvata etukäteen niin pitkälle kuin mahdollista. Avioehto on kuin vakuutus: siitä on hyötyä vain silloin, kun sellainen on.