Avioliitto ja raha-asiat – sovi näistä ennen avioon astumista

Suomessa solmitaan vuosittain noin 20 000 avioliittoja, mutta valitettavasti joka vuosi noin 10 000 avioliittoa päättyy myös eroon. Rakkaus roihuaa avioliittoa solmiessa, eikä siinä tilanteessa tule välttämättä ajatelleeksi raha-asioista. Taloudellisista haaveista ja realiteeteista puhuminen saattaa jäädä vähemmälle, vaikka raha on tutkitusti eräs yleisimmistä riitojen aiheuttajista parisuhteessa. Tässä artikkelissa kerromme aiheista, joista häitä suunnittelevien parien olisi hyvä keskustella ennen alttarille astumista.

Selvitä lainatilanne

Vaikka monet kokevat lainoihin liittyvät asiat hyvinkin henkilökohtaisiksi, olisi tulevan puolison olla jollain tasolla kärryillä siitä, paljonko kumppanilla on lainaa. Lainataakkaa vaikuttaa yhteiseen tulevaisuuteen esimerkiksi silloin, jos pari hakee myöhemmin yhteistä asuntolainaa. Jos maksamatonta lainaa on paljon, on myös syytä keskustella sen maksuaikataulusta ja esimerkiksi siitä, miten kuukausilyhennykset vaikuttavat taloutenne yhteisten kulujen jakamiseen.

Selvitä maksuhistoria ja luottokelpoisuus

Vaikka mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen määrä ja luottohistoria tuskin kenelläkään vaikuttaa kumppanin valintaan, on näistäkin asioista hyvä keskustella ja ainakin olla tietoinen ennen avioliittoon astumista. Mahdolliset maksuhäiriömerkinnät eivät välttämättä vaikuta yhteiseen elämäänne, mutta jos suunnitelmassanne on yhteisen asunnon hankkiminen, voi niillä olla ratkaiseva merkitys. Kun puolisot tuntevat toistensa maksuhistorian, on tulevaisuuden suunnittelu helpompaa.

Keskustele rahankäytöstä

Vaikka tulevan puolison rahankäyttötavat ovat ainakin jossain määrin avautuneet jo seurustelun aikana, on silti hyvä idea keskustelu rahan käyttöön liittyvistä näkemyksistä suuremmassa mittakaavassa. Jos toinen on superinnokas säästäjä ja toisella on taipumus tuhlata kaikki rahansa, voi yhteisen talouden pyörittäminen pidemmän päälle käydä raskaaksi. Keskustelkaa siis rahasta ja pyrkikää löytämään molempia osapuolia tyydyttäviä kompromisseja.

Lapset ja raha

Jos suunnitelmissanne on lasten hankkiminen, kannattaa lapsista ja rahasta ehdottomasti keskustella ennen avioliittoa. Säästättekö lapselle pesämunaa? Jos säästätte, millä tavalla säästäminen toteutetaan? Vaihtoehtoja ovat ainakin perinteinen säästötili sekä sijoittaminen osakkeisiin tai vaikkapa sijoitusasuntoon. Kannattanee myös vaihtaa muutama sananen siitä, millä tavalla toivotte lapsen talouskasvatuksen tapahtuvan. Millaisia kokemuksia ja näkemyksiä teillä on viikkorahasta? Entä onko mielestänne oikein maksaa kotitöistä palkkaa?

Eläkepäivät

Avioliitto on tarkoitettu elämänmittaiseksi sitoumukseksi. Tähän sisältyy myös ajatus siitä, että eläkepäiviä vietetään yhdessä armaan puolison kanssa. Eläkepäivät voivat avioliiton solmimisen hektellä tuntuau etäisiltä, mutta on erittäin tärkeää, että molempien toimeentulo on turvattu myös eläkevuosina. Keskustelkaa yhdessä ja pohtikaa, miten eläkesäästämiseen tai ylipäätään eläkepäivien viettoon liittyvät näkemyksenne kohtaavat. Jos toinen tahtoo matkustella ja toinen pysytellä kotimaan kamaralla, voi tarvittava rahasumma olla hyvinkin erilainen. Myös tässä asiassa kannattaa pyrkiä kompromissiin.

Älä unohda avioehtoa

Varmasti lähes kaikki uskovat avioliiton solmimisen hetkellä siihen, että avioliitto kestää pitkään, jopa eläkeikään saakka. Kenelläkään ei kuitenkaan ole kristallipalloa ja varsinkin raha-asioissa on tärkeää olla järkevä, joten avioehdosta on hyvä keskustella ennen naimisiinmenoa. Avioehto on tärkeä siksi, että siinä määritellään, miten yhteinen varallisuus jaetaan mahdollisen avioeron jälkeen. Avioehto on harkitsemisen arvoinen asia erityisesti silloin, jos toinen puolisoista ansaiitsee huomattavasti toista enemmän. Myös toiselle mahdollisesti tulevaisuudessa tulevasta perinnöstä kannattaa mainita avioehdossa.

Vaikka eläkepäivistä ja avioerosta keskusteleminen häitä suunniteltaessa voi tuntua etäiseltä ja jopa epätodelliselta, on raha-asioissa yleensä parempi katsoa kuin katua. Kun kaikista rahaan liittyvistä asioista on keskusteltu etukäteen, ei rahaan liittyviä yllätyksiä avioliitossa tule. Asunnon hankkiminen tai oman talon rakentaminen voi olla eräs avioliitton suurimmista yhteisistä projekteista, joten sen onnistuminen kannattaa turvata etukäteen niin pitkälle kuin mahdollista. Avioehto on kuin vakuutus: siitä on hyötyä vain silloin, kun sellainen on.